Rekisterinpitäjä

Mikkelin Mikaeli Oy / Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli
Sointukatu 1
50100 Mikkeli

Juha Heikkilä
toimitusjohtaja
040 163 5583
juha.heikkila@mikaeli.fi

Rekisterin nimi

Mikkelin Mikaeli Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Tämä henkilötietorekisteri toimii Mikkelin Mikaeli Oy:n asiakasrekisterinä. Rekisteröidyt ovat Mikaelin nykyisiä ja mahdollisia uusia asiakkaita – yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä – sekä yhteistyökumppaneita.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • asiakkaalle suunnattujen palvelujen toteuttaminen, kehittäminen ja ylläpitäminen
 • Mikaelin palveluista ja tuotteista tiedottaminen, viestintä ja markkinointi
 • myynnin edistäminen ja markkinatutkimukset

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevat lainsäädännön perusteet:

 • rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn
 • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä
 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi

Rekisterin tietosisältö

Mikaelin rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja asiakkaista:

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • yritys ja asema
 • yrityksen osoitetiedot
 • muut palveluiden käytön edellyttämät tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri kootaan Mikkelin Mikaeli Oy:n asiakastietojärjestelmästä, Lippupisteen lipunmyyntijärjestelmän Mikaelin asiakkaista sekä yleisesti saatavilla olevista internet –lähteistä. Perinnän yhteydessä osoite voidaan tarkistaa väestörekisteristä.

Tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Mikkelin Mikaeli Oy:n tietoverkko on suojattu Mikkelin kaupungin palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus. Halutessaan saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainittuun rekisterinpitäjään. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niiden oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Tämä seloste on päivitetty 25.5.2018. Mikkelin Mikaeli Oy varaa oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti.

Tilaa uutiskirje
X